Tæt ved byen har vi den kønne og afvekslende Nørlund Skov. I udkanten af denne ligger Nørlund Slot.
Slottets eksistens er til enhver tid truet af en præst, som i en fjern fortid blev rygende uvenner med godsejeren. Da præsten døde, blev han ”manet” i jorden og fastholdt med en egestolpe. Han havde nemlig truet med at nærme sig slottet et hanefjed hver julenat, og når han nåede frem, ville det styrte i grus. Manepælen skal derfor altid udskiftes, inden den rådner væk. Og lige nu ser den ikke for godt ud!

Manepælen

 

Se et KORT over
vores omegn m.

gå- og løberuter
HER 

 

To store åer udspringer i dalen mellem Ravnkilde og Nysum: Simested Å løber mod syd og Lindenborg Å mod nord. Vest for byen udspringer Sønderup Å.

Kilderne øst for byen forsynede os med vand, indtil man foretog den første boring. Én af kilderne leverede en tid vand til et dambrug, men blev i 2001 genoprettet, så den atter har sit oprindelige frie løb ned til Lindenborg Å. 

Den kaldes nu "Lille Ravnkilde", så den ikke forveksles med "Ravnkilden" ved Rebild Bakker. Det er en sumpkilde, der producerer 15-20 liter vand i sekundet. 

NB! Klik på kortet for at forstørre det.

 

 

Mail til webmaster: hgbrev@gmail.com    Tlf.: 98569214
Webshop fra e-hjemmeside.dk