BYFESTEN 
Onsdag 10. august - lørdag 14.
 august  

ÅBENT HUS i Lokalhistorisk Forening 
Søndag 25. september kl. 13-17  på Ravnkilde Skole
(se hjemmesiden ravnkildearkivet.dk)

SANGAFTEN  på Ravnkilde Skole (v. Borgerforeningen)
Tirsdag 27. september kl. 19.30-21.30  

SANGAFTEN  på Ravnkilde Skole (v. Lokalhist. Forening)
Tirsdag 25. oktober kl. 19.30-21.30  

Mail til webmaster: hgbrev@gmail.com    Tlf.: 98569214
Webshop fra e-hjemmeside.dk