GENERALFORSAMLING i Borgerforeningen 
Søndag 17. november kl. 16  i Forsamlingshuset 
(gåtur i skoven kl. 13.30)

PAKKESPIL  i Pensionistforeningen
Tirsdag 19. november kl. 14.00
(Medbring en pakke til mindst 25 kr.)

SKUMRINGSTIMER  i præstegården
Søndag 24. november kl. 14.30-16.30

(Koncert v. klassisk guitarist Mikkel Andersen,
inspireret af rejser i Sydamerika, Grønland mv.)

JULE-ARRANGEMENT  
Søndag 1. december kl. 15.30 

(gudstjeneste, juletræs-tænding, gløgg & æbleskiver i Forsamlingshuset)

JULEFROKOST  i Pensionistforeningen
Tirsdag 10. december kl. 12.00
(pris 150 kr.  -  tilm. sen. 7/12 på 51962525 eller 98541020)

JULEFROKOST  i Forsamlingshuset
Lørdag 14. december kl. 19-01.30
(Max. 135 personer. Tilm. : 31215599 el. post@ravnkildeforsamlingshus.dk)

Mail til administrator: hgbrev@gmail.com    Tlf.: 98569214
Webshop fra e-hjemmeside.dk