G - Kraftvarme
Fastelavn - P
Lokalråd
G - Lokalh.

Fastel.båd
G - Forsaml.hus
G - P
Julefrokost - P

Info
Børneteater

 

Tur i skoven
Julemarked
Koncert - K
Skumringstimer
Frokost - P
Sundhed for pg.
Byfest
Æseltræf
Sommermøde prgd.
Mus. ÅH

Konfirmation
Ren by
Hjertestarter
Fællesspisning

Afslutn. - P
Banko - P

Børne-/forældrem.
Bowling - P
Pakkespil - P

Fastelavn børn

G - Ryttergd.
Mus. - P
G - Børneteater
Udflugt  Lokalh.
Julefrokost
Julearrangement
G - Borgerf.
Revy

ÅH  Lokalh.
Høstgudstjen.

Baby-salmesang
Skt. Hans
Open by Night

Sommerudflugt - P
Folkeræs
Sangaften
Gocart-løb
G - Vandværk
G - Sylvia + SV

SANGAFTEN  på Ravnkilde Skole (v. Lokalhist. Forening)
Tirsdag 1. september kl. 19.30-21.30  

FÆLLES-SPISNING  i Forsamlingshuset
Fredag 25. september kl. 17.30

ÅBENT HUS  i Lokalhistorisk Forening 
Søndag 27. september kl. 13-17  på Ravnkilde Skole
(se hjemmesiden ravnkildearkivet.dk)

RAVNKILDE-REVYEN  i Forsamlingshuset  
Fredag 2. oktober kl. 19  
Lørdag 3. oktober kl. 20 (spisning kl. 18)

SANGAFTEN  på Ravnkilde Skole (v. Borgerforeningen)
Tirsdag 27. oktober kl. 19.30-21.30  

HALLOWEEN-FEST  i Foreningshuset   
Lørdag 31. oktober   

 

TAK FOR HJÆLP-FEST  i Forsamlingshuset
Fredag 6. november kl. 18.00

GENERALFORSAMLING i Borgerforeningen 
Søndag 15. november kl. 16  i Forsamlingshuset 
(gåtur i skoven kl. 13.30)

KONCERT  i kirken
Søndag 22. november kl. ...
(med beatsalmer) 

FÆLLES-SPISNING  i Forsamlingshuset
Fredag 27. november kl. 17.30

JULE-ARRANGEMENT  
Søndag 29. november kl. 15.30 

(gudstjeneste, juletræs-tænding mv., gløgg & æbleskiver i Forsamlingshuset)

JULEFROKOST  i Forsamlingshuset
Lørdag 12. december kl. 19-01.30
(Max. 135 personer. Tilm. : 31215599 el. post@ravnkildeforsamlingshus.dk)

Mail til webmaster: hgbrev@gmail.com    Tlf.: 98569214
Webshop fra e-hjemmeside.dk