EFTERÅRS-FROKOST  i Pensionistforeningen
Tirsdag 26. september kl. 12.00
(pris 125 kr.  -  tilm. sen. 19/9 på 51962525)

ÅBENT HUS i Lokalhistorisk Forening 
Søndag 1. oktober kl. 13-17  på Ravnkilde Skole
(se hjemmesiden ravnkildearkivet.dk)

ANDESPIL  i Lille Rørbæk Forsamlingshus
Tirsdag 3. oktober kl. 19  

UDFLUGT med Pensionistforeningen 
Tirsdag 10. oktober fra kirkepladsen kl. 13 i egne biler.

ANDESPIL  i Lille Rørbæk Forsamlingshus
Tirsdag 2. november kl. 19  

TAK FOR HJÆLPEN - FEST i Forsamlingshuset 
Lørdag 4. november

BANKOSPIL i Pensionistforeningen
Tirsdag 7. november kl. 14.00

SANGAFTEN  på Ravnkilde Skole (v. Pensionistforeningen)
Tirsdag 7. november kl. 19.30-21.30  

GENERALFORSAMLING i Borgerforeningen 
Søndag 19. november kl. 16  i Forsamlingshuset 
(tur i skoven kl. 13.30)

TRYLLERI  I Pensionistforeningen
Tirsdag 21. november kl. 14.
Derefter gløgg og æbleskiver.

JULEFROKOST  i Pensionistforeningen
Tirsdag 5. december kl. 12.00
(pris 125 kr.  -  tilm. sen. 28/11 på 51962525)

KONFIRMATION  i kirken
Lørdag 27. april kl. 10.30 

Mail til webmaster: hgbrev@gmail.com    Tlf.: 98569214
Webshop fra e-hjemmeside.dk