I 1970 blev Ravnkilde Sparekasse en filial af Sparekassen Hobro. Samtidig oprettede man Legatfonden med en 5-mandsbestyrelse, valgt af et repræsentantskab.

Midlerne skal bruges i lokalområdet (efter ansøgning), og uddelingerne har gennem årene haft stor betydning for byen og foreningslivet. Billederne viser to donationer:

"Ø-akt: Okker-skat"udført af Erland Knudssøn Madsen, samt "Et øjeblik" af Henning Christensen.

Mail til Søren Munk (formand for bestyrelsen): juldalsgård@gmail.com

 

 

 

 

Mail til webmaster: hgbrev@gmail.com    Tlf.: 98569214
Webshop fra e-hjemmeside.dk