Uddrag af foreningens formålsparagraf:

"... at udvikle, synliggøre og styrke en attraktiv skole i Ravnkilde fagligt og socialt, med deraf følgende betydning for hele nærområdet" 

Årsmedlemsskab for 100 kr. Desuden er foreningen medarrangør af en årlig "Open by Night". Midlerne bruges bl. a. til udvikling af legeområderne. Her ses f. eks. en boldbane i skolegården, som bliver brugt flittigt både i og uden for skoletid.

Mail til Frank Skov Hansen (formand): fam.skov.hansen@hotmail.com

Mail til webmaster: hgbrev@gmail.com    Tlf.: 98569214
Webshop fra e-hjemmeside.dk