BOWLING med Pensionistforeningen
Tirsdag 20. marts kl. 14.00  (i Hobro / aftal selv kørsel)

BØRNE (& FORÆLDRE)-MØDE i Foreningshuset  
Fredag 23. marts kl. 15-16.30 

Nærmere oplysn. hos Jane (23934898), Kian (53629610) el. Tina (24475070).

BANKOSPIL i Pensionistforeningen
Tirsdag 27. marts kl. 14.00

2. MØDE OM SUNDHED i Foreningshuset
Onsdag 4. april kl. 19  (Se mere på byens Facebook)

AFSLUTNING i Pensionistforeningen
Tirsdag 10. april kl. 12.00 (gule ærter)

FÆLLES-SPISNING i Forsamlingshuset
Torsdag 12. april kl. 17.00

SANGAFTEN  
Tirsdag 1. maj kl. 19.30-21.30  på Ravnkilde Skole (v. Lokalhistorisk Forening)

KONFIRMATION 
Søndag 6. maj kl. 10 i kirken

MUSIKALSK ÅBENT HUS i Forsamlingshuset
Søndag 13. maj kl. 14.00-17.00

SOMMERMØDE
Søndag 3. juni kl. 11-15  i præstegårdshaven

SOMMERUDFLUGT med Pensionistforeningen
Tirsdag 5
. juni kl. 9.00  

UDFLUGT med Lokalhistorisk Forening
Lørdag
16. juni kl. 13  fra kirkepladsen
(se hjemmesiden
ravnkildearkivet.dk)

SKT. HANS-ARRANGEMENT  
Lørdag 23. juni kl. 19  på Kløvermarkens område

 

HØSTGUDSTJENESTE  
Søndag 30. september kl. 10  + frokost i Forsamlingshuset 

ÅBENT HUS i Lokalhistorisk Forening 
Søndag 30. september kl. 13-17  på Ravnkilde Skole
(se hjemmesiden ravnkildearkivet.dk)

SANGAFTEN  
Tirsdag 2. oktober kl. 19.30-21.30  på Ravnkilde Skole (v. Borgertoreningen)

RAVNKILDE-REVYEN 
Fredag 5. oktober kl. 19  i Forsamlingshuset  
Lørdag 6. oktober kl. 20  i Forsamlingshuset (spisning kl. 18)

SANGAFTEN  
Tirsdag 6. november kl. 19.30-21.30  på Ravnkilde Skole (v. Menighedsrådet)

GENERALFORSAMLING i Borgerforeningen 
Søndag 18. november kl. 16  i Forsamlingshuset 
(gåtur i skoven kl. 13.30)

Mail til administrator: hgbrev@gmail.com 
Webshop fra e-hjemmeside.dk