BYFESTEN 
Onsdag-lørdag 8.-
12. august  
 

SUNDHED FOR PENGENE
Onsdag 15. august kl. 19  i Foreningshuset
(fordeling af midler til mental/fysisk sundhed)

HØSTGUDSTJENESTE  
Søndag 30. september kl. 10  + frokost i Forsamlingshuset 

ÅBENT HUS i Lokalhistorisk Forening 
Søndag 30. september kl. 13-17  på Ravnkilde Skole
(se hjemmesiden ravnkildearkivet.dk)

SANGAFTEN  
Tirsdag 2. oktober kl. 19.30-21.30  på Ravnkilde Skole (v. Borgertoreningen)

RAVNKILDE-REVYEN 
Fredag 5. oktober kl. 19  i Forsamlingshuset  
Lørdag 6. oktober kl. 20  i Forsamlingshuset (spisning kl. 18)

SANGAFTEN  
Tirsdag 6. november kl. 19.30-21.30  på Ravnkilde Skole (v. Menighedsrådet)

GENERALFORSAMLING i Borgerforeningen 
Søndag 18. november kl. 16  i Forsamlingshuset 
(gåtur i skoven kl. 13.30)

JULEFROKOST  i Forsamlingshuset
Lørdag 8. december kl. 19-01.30
(Max. 135 personer. Tilm. : 31215599 el. post@ravnkildeforsamlingshus.dk)

Mail til administrator: hgbrev@gmail.com 
Webshop fra e-hjemmeside.dk